Privacy verklaring

Privacy verklaring Iris Foto & Film Groot-Venlo

Indien u lid wordt van Iris Foto & Film Groot-Venlo geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met onderstaand beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en eventueel te bewaren voor uw eigen administratie.
Laatste wijziging 12-08-2022.

1. Over ons privacybeleid

Iris Foto & Film Groot-Venlo hecht waarde aan uw privacy. Daarom administreren wij alleen de gegevens die we nodig hebben en stellen deze nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

2. Gegevens in ons ledenbestand

De volgende gegevens worden op geslagen in ons ledenbestand:

  • Voornaam, achternaam en tussenvoegsel
  • Geslacht
  • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

3. Gebruik van opgeslagen gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
We gebruiken het telefoonnummer voor deelname aan een whatsapp groep.
We gebruiken het e-mailadres om onze leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de vereniging. Tevens gebruiken wij het e-mailadres voor e-facturen voor het innen van de contributie. Mochten wij op het e-factuur echter geen reactie ontvangen zullen we via de adresgegevens of het telefoonnummer contact proberen te zoeken.
We gebruiken het telefoonnummer om onze leden de mogelijkheid te geven tot deelname aan een whatsapp groep. Leden worden pas toegevoerd na uitdrukkelijke toestemming van het betreffende lid.

4. Toegang tot gegevens

Binnen de vereniging hebben de voorzitter, penningmeester en secretaris toegang tot het ledenbestand. Project specifiek kunnen e-mailadressen en telefoonnummers door de projectleider opgevraagd worden voor kennisgeving m.b.t. het betreffende project.
Als de gemeente Venlo persoonsgegevens opvraagt zullen wij deze aan de gemeente moeten verstrekken. Als lid van Iris Foto & Film Groot-Venlo stemt u daarmee in.

5. Website en e-mail

Iris Foto & Film Groot-Venlo gebruikt op de website enkel technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en wij optimaliseren hiermee onze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. om gegevens te beschermen die verstuurd worden via contactformulieren op onze website. Deze functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat automatische systemen berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. Het IP adres wordt anoniem gemaakt en wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

6. Evenementen, foto’s en uitslagen

Foto’s genomen tijdens activiteiten kunnen worden gepubliceerd op onze website, facebook of instagram en kunnen geplaatst worden in de lokale krant. Als u bezwaar heeft dat we uw naam of afbeelding publiceren kunt u dit aangeven bij het secretariaat.

7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Als u uw lidmaatschap opzegt vatten wij dat op als een vergeetverzoek. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

8. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben de mogelijkheid om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te corrigeren.

9. Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via e-mail ingediend worden. De vereniging geeft binnen 30 dagen, vanaf ontvangst van het verzoek, een reactie op uw verzoek.

10. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

11. Contactgegevens

Iris Foto & Film Groot-Venlo
Hoornbloem 50
5931TB Tegelen
info@irisfotofilmgrootvenlo.nl
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84266805